Obrona obwinionego

Obrona obwinionego adwokat Oleśnica

Kim jest obwiniony i czym jest obrona obwinionego?

Obwiniony, zgodnie z art. 20 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jest to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie, czyli czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000,00 złotych lub nagany (zobacz: art. 1 Kodeksu wykroczeń).

adwokat oleśnica obrona w prawie karnym obrona obwinionego

Obrona obwinionego polega na analizie sprawy, ocenie dowodów, złożeniu odpowiednich wniosków dowodowych i uzyskaniu jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia z punktu widzenia obwinionego.

Obrona i prawa obwinionego

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, obwinionemu przysługuje prawo do obrony. Prawa obwinionego tożsame są z prawami oskarżonego. Obwiniony o wykroczenie może mieć obrońcę. Obrońca obwinionego działa w jego interesie i ma na celu uzyskanie dla niego najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, najczęściej będzie to żądanie uniewinnienia obwinionego.


W celu uzyskania pomocy prawnej, zapraszam do skorzystania z poniższego formularza lub zakładki „Kontakt„.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516