Obrona podejrzanego

adwokat oleśnica obrona podejrzanego

Obrona podejrzanego zachodzi na jednym z najważniejszych etapów postępowania – w postępowaniu przygotowawczym, kiedy to zbierany jest materiał dowodowy i wstępnie kształtowany jest tok późniejszego procesu.

W przypadku osób tymczasowo aresztowanych, Adwokat Anita Słupianek-Graca Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc w sporządzaniu zażaleń na postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania.

Obrona podejrzanego – prawo do obrony

Podejrzany, podobnie jak oskarżony, ma prawo do obrony. Podejrzany może ustanowić obrońcę. Podejrzanego może bronić zatem obrońca będący adwokatem lub radcą prawnym niepozostającym w stosunku pracy. Ustanawiając obrońcę, podejrzany ma szansę realnego wpływu na tok postępowania przygotowawczego, w szczególności kiedy podejrzany jest tymczasowo aresztowany. Obrona podejrzanego może między innymi składać wnioski dowodowe, brać udział w czynnościach, w tym być obecny przy przesłuchaniu samego podejrzanego, zaznajamiać się z aktami postępowania. Podejrzany tymczasowo aresztowany może porozumiewać się z obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie.

Różnica pomiędzy osobą podejrzaną, a podejrzanym

Pojęcie „osoba podejrzana” nie jest pojęciem ustawowym. Za osobę podejrzaną uważa się osobę, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa. Podejrzany jest to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego (zobacz art. 71 Kodeksu postępowania karnego). Do podejrzanego stosuje się przepisy o oskarżonym.


W celu uzyskania pomocy prawnej, zapraszam do zakładki „Kontakt„.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516