Oskarżyciel posiłkowy

adwokat oleśnica oskarżyciel posiłkowy

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Oskarżyciel posiłkowy jest to pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, który w terminie złożył oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżyciel posiłkowy działa obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego i jako strona procesu może brać czynny udział w postępowaniu, składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom i oskarżonemu/obwinionemu. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięć sądu ma prawo odwołać się od nich, w tym ma prawo złożyć apelację od wyroku.
Kancelaria Adwokacka w Oleśnicy pomaga oskarżycielom posiłkowym.

Oświadczenie o działaniu

Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć jedynie w terminie przewidzianym przez przepisy ustawowe:

w procesie karnym – do momentu otwarcia przewodu sądowego,

w sprawach o wykroczenia – do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie.

Oskarżyciel posiłkowy uprawniony jest także do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody można złożyć do czasu zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.


W celu uzyskania pomocy prawnej, zapraszam do skorzystania z poniższego formularza lub zakładki „Kontakt„.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516