Oskarżyciel subsydiarny

Kim jest oskarżyciel subsydiarny?

Oskarżyciel subsydiarny to pokrzywdzony, który skorzystał z prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Kodeks postępowania karnego przyznaje pokrzywdzonemu w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sytuacji, gdy nie uczynił tego oskarżyciel publiczny. Warunkiem uzyskania tego uprawnienia jest co najmniej dwukrotne wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Subsydiarny akt oskarżenia powinien zostać sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego lub radcę Prokuratorii Generalnej RP.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516