Prywatny akt oskarżenia

Nie w każdej sprawie organy ścigania prowadzą postępowanie z urzędu. Część przestępstw ścigana jest z oskarżenia prywatnego. W celu wszczęcia postępowania karnego, pokrzywdzony powinien sporządzić i złożyć prywatny akt oskarżenia. Z chwilą wniesienia aktu oskarżenia, pokrzywdzony uzyskuje status strony – oskarżyciela prywatnego.

Opłata od wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300,00 złotych.

Do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego należą:

– zniesławienie (art. 212 § 1 i 2 k.k.),

– zniewaga (art. 216 § 1 i 2 k.k.),

– naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 k.k.),

– spowodowanie lekkich obrażeń ciała (art. 157 § 2 i 3 w zw. z 2 k.k.).

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516