Piecza zastępcza

kancelaria oleśnica adwokat oleśnica piecza zastępcza

Kancelaria w Oleśnicy oferuje usługi w zakresie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest formą pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Usługi świadczone przez kancelarię to sporządzenie pism, reprezentacja w sądzie i innymi instytucjami oraz udzielanie porad prawnych.

Piecza – czym jest?

Rozróżniamy pieczę bieżącą i szerszą. Bieżąca piecza nad osobą dziecka to codzienna troska o nie, o jego naukę, spędzanie czasu, wybór formy spędzania czasu, kontrolowanie stanu jego zdrowia, itp. Piecza wykraczająca poza zakres codziennej opieki to na przykład wybór szkoły dla dziecka czy dodatkowych zajęć. Piecza zastępcza jest natomiast jedną z instytucji przewidzianych prawem, celem zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i zadbania o jego dobro.

Piecza zastępcza – co to jest?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, system pieczy zastępczej (piecza zastępcza) to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Kiedy dziecko trafia do pieczy zastępczej?

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić tylko wówczas, gdy uprzednio stosowane środki oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba, że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia (zobacz: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 1123).

Środkami przewidzianymi przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które stosuje się przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej są:

Po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej pozostaje ono tam do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.


W celu zapoznania się z pełną ofertą usług zapraszamy do sekcji Prawo rodzinne i opiekuńcze lub do kontaktu z Kancelarią – zakładka: Kontakt.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516