Podział majątku

adwokat oleśnica podział majątku

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku – zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

O tym czy dany przedmiot wchodzi w skład majątku wspólnego decyduje moment jego nabycia.

Kiedy dzielić majątek?

Podział majątku pozwala na uregulowanie prawa własności małżonków. Podział może nastąpić nie tylko po rozwodzie, ale także przed nim lub niezależnie od niego. Małżonkowie, którzy zawarli umowę rozdzielności majątkowej przez rozwodem – zachowują majątki osobiste (odrębne). Są małżeństwa, które decydują się na rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa. Najczęściej podział majątku następuje jednak po rozwodzie małżonków.

Sposoby podziału majątku

Jeśli elementem majątku wspólnego nie jest nieruchomość, małżonkowie mogą dokonać podziału samodzielnie. Jeśli są zgodni, a w skład majątku wchodzi nieruchomość – mogą skorzystać z usług notarialnych. Najpowszechniejszym sposobem podziału majątku jest sprawa sądowa.

Jak dzielić majątek wspólny?

Jeśli elementy majątku wspólnego są podzielne, można swobodnie rozdysponować je pomiędzy małżonkami. W przypadku elementów niepodzielnych (działka, pojazd, mieszkanie), możliwe jest przyznanie danego przedmiotu na wyłączną własność jednego małżonków, za spłatą drugiego. Możliwa jest także sprzedaż danego składnika majątku i podział między małżonkami pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży. Istnieje też sposobność podziału fizycznego nieruchomości i wyodrębnienie niejako dwóch części.

Nakłady

W postępowaniu działowym należy złożyć wniosek o rozliczenie nakładów (jeśli były). Co do zasady, podział majątku uwzględnia nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny.

Nierówne udziały

Podział majątku to nie tylko orzeczenie co do własności i wartości poszczególnych składników majątkowych. W pierwszej kolejności ustalić należy udziały jakie przysługują małżonkom w majątku wspólnym. Zasadą jest, że udziały rozkładają się 50/50. Możliwe jest jednak żądanie ustalenia nierównych udziałów, na przykład: 30/70 lub 10/90.

Podział majątku przy rozwodzie

Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Praktyka pokazuje, że podział majątku przy rozwodzie orzekany jest bardzo rzadko. Aby uzyskać postanowienie podziałowe przy rozwodzie, małżonkowie muszą być zgodni w tej kwestii, a skład majątku musi umożliwiać przeprowadzenie prostego podziału.

Więcej o rozwodzie – kliknij tutaj.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516