Separacja

adwokat oleśnica rozwód separacja pomoc prawna

Separacja jest formą zawieszenia wspólnoty małżeńskiej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje separacji – faktyczna (sytuacja, w której małżonkowie postanawiają się rozejść, zamieszkują osobno, jednak prawnie nie regulują swojej sytuacji) oraz prawna (orzekana przez sąd, pociągająca za sobą skutki prawne w postaci uchylenia wspólnoty małżeńskiej). Jako instytucja prawa rodzinnego znajduje uregulowanie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Separacja prawna jako korzystniejsze rozwiązanie

Separacja prawna umożliwia uregulowanie sytuacji małżonków faktycznie mieszkających osobno, przede wszystkim tej finansowej (materialnej) i uporządkowanie jej. Małżonkowie odpowiadają solidarnie za zaciągnięte zobowiązania. Brak orzeczenia o separacji skutkować może koniecznością spłacenia długów zaciągniętych przez drugiego małżonka. Orzeczenie przez sąd separacji skutkuje powstaniem między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Ponadto, uchyla domniemanie, że dziecko urodzone przez kobietę pochodzi ze związku małżeńskiego. Powoduje również brak dziedziczenia ustawowego w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Często też separacja jest rozwiązaniem ostatecznie ratującym małżeństwo – czasowe odosobnienie małżonków i możliwość przemyślenia swojego życia nierzadko wpływa na rozwiązanie problemów małżeństwa i pozwala na dalsze zgodne budowanie związku. Jest też skutecznym rozwiązaniem w przypadku osób, którzy z wielu względów rozwodzić się nie chcą. Jest to rozwiązanie szczególnie pożyteczne w przypadku osób wierzących, dla których religia stanowi istotny aspekt życia.

Kiedy jest możliwa?

Orzeczenie separacji możliwe jest w sytuacji, w której pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład małżeństwa (ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza).

Zniesienie separacji

adwokat oleśnica separacja rozwód pomoc prawna

Na zgodne żądanie małżonków, separacja może zostać przez sąd zniesiona. Z chwilą zniesienia separacji, wspólność majątkowa małżonków zostaje przywrócona. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, sąd ponownie orzeka o władzy rodzicielskiej. Uproszczając, można powiedzieć, że zniesienie separacji skutkuje powrotem do stanu sprzed jej orzeczenia. Na zgodny wniosek małżonków, sąd może jednak orzec o utrzymaniu rozdzielności majątkowej.

Kiedy separacja jest niedopuszczalna?

Podobnie jak w przypadku rozwodu, orzeczenie separacji nie jest możliwe, jeżeli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub z innych przyczyn orzeczenie to byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Separacja, a rozwód

Orzeczenie separacji powoduje rozluźnienie małżeństwa poprzez uchylenie obowiązku wspólnego pożycia. Na skutek rozwodu, małżeństwo zostaje całkowicie rozwiązane.

 Separacja prawnaRozwód
Orzeczenie sąduTakTak
Rozwiązanie małżeństwaNieTak
Ustanie wspólności majątkowejTakTak
Orzeczenie o władzy rodzicielskiejTakTak
Dziedziczenie po małżonkuNieNie
Późniejsze zniesienie orzeczeniaTakNie
Zawarcie nowego związku małżeńskiegoNieTak
Powrót do nazwiska rodowegoNieTak
Różnice pomiędzy separacją, a rozwodem

W celu uzyskania pomocy prawnej, zapraszam do skorzystania z poniższego formularza lub zakładki „Kontakt„.

Formularz kontaktowy

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516