Jesteś podejrzanym, osobą podejrzewaną, a może oskarżonym?

podejrzewany, podejrzany, oskarżony - różnice Adwokat Oleśnica

Jesteś podejrzanym, osobą podejrzewaną, a może oskarżonym?

Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania
w charakterze podejrzanego.

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że przysługuje Ci prawo do obrony. Zgodnie art. 2 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego, sądowego).

Czym więc jest obrona w postepowaniu karnym?

Przez obronę nalży rozumieć możliwość wyboru obrońcy lub zgłoszenie żądania ustanowienia obrońcy
z urzędu. Obrońca z urzędu zostanie ustanowiony, jeżeli nie dysponujesz środkami wystarczającymi na zapłatę wynagrodzenia obrońcy z wyboru.

Przez prawo do obrony należy rozumieć także prawo do składania wyjaśnień lub odmowy ich składania. Możesz całkowicie zrezygnować ze składania wyjaśnień lub odmówić odpowiedzi na dane pytanie. Nie bój się skorzystać z tego uprawnienia, gdyż nie będzie ono powodować dla ciebie negatywnych konsekwencji.

W związku z prawem do obrony podejrzany ma prawo w toku postępowania składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, może żądać w postępowaniu przygotowawczym umożliwienia mu
w toku przesłuchania złożenia wyjaśnień na piśmie. Jest to forma wyjaśnień podpisanych przez podejrzanego, która stanowi załącznik do protokołu. Jednocześnie masz prawo do bycia informowanym i do wglądu w akta sprawy.

Kim więc jest osoba podejrzewana, podejrzany, a kim oskarżony?

Osobą podejrzewaną, jest osoba, którą podejrzewa się o popełnienie danego przestępstwa, ale nie przedstawiono jej jeszcze zarzutów popełnienia przestępstwa. Osoba podejrzana nie jest stroną postępowania karnego.

Podejrzany jest to osoba, której przedstawiono zarzuty.

Zaś za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o skazanie bez rozprawy lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. 

Skierowanie aktu oskarżenia wiąże się z rozpoczęciem postępowania sądowego, właściwego dla miejsca popełnienia przestępstwa.


Potrzebujesz pomocy adwokata? Przejdź do zakładki Kontakt lub skorzystaj z formularza poniżej.

Skontaktujmy się

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9,
56-400 Oleśnica
Telefon:
+48 601 831 511
Formularz kontaktowy

Kontakt

Telefon: +48 601 831 511

Adwokat Oleśnica Anita Słupianek-Graca

ul. Adama Mickiewicza 3 lok. 9
56-400 Oleśnica
NIP: 9112040127
REGON: 520193516